Wdzięczna

Wdzięczna

Dziękuję ciszy za mądrość.
Dziękuję ciszy za naukę.
Dziękuję ciszy za Prawdę.
Dziękuję ciszy za Siebie.
Dziękuję ciszy za Ciebie.
Dziękuję ciszy za pomoc.
Dziękuję ciszy za wsparcie.
Dziękuję ciszy za spokój.
Dziękuję ciszy za wolność.
Dziękuję ciszy za radość.
Dziękuję ciszy za dystans.
Dziękuję ciszy za doświadczanie.
Dziękuję ciszy za Miłość.

Cisza we mnie kłania się ciszy w Tobie.
Miłość we mnie pozdrawia Miłość w Tobie.
W ciszy mego Serca jestem Pełnią.

Droga Serca wiedzie przez zrozumienie.
Droga Serca wiedzie przez akceptację.
Droga Serca wiedzie przez Miłość.

Wszystko jest właściwe.
Wszystko ma swój sens i czas.
Wszystko jest wspólnym doświadczaniem.

Oddycham. Ufam. Kocham.
Oddaję wszystko Ciszy.

Stojąc w ciszy swojego Serca widzę i rozpoznaję.
Stojąc w ciszy swojego Serca słyszę twoje kroki.
Stojąc w ciszy swojego Serca śpiewam swoją pieśń istnienia.
Stojąc w ciszy swojego Serca tańczę radosny taniec życia.
Stojąc w ciszy swojego Serca czekam aż się dopełni.

Uwalniam. Puszczam. Uzdrawiam.
Jestem Miłością. Otrzymuję Miłość. Daję Miłość.

Kocham Cię.
Przepraszam.
Wybacz mi, proszę.
Dziękuję.

Z Miłością,
Monika.

Pin It on Pinterest