Cechy przyciągające i odpychające obfitość

Cechy przyciągające i odpychające obfitość

Cechy przyciągające obfitość / Cechy odpychające obfitość:

1. Uznawanie własnej wartości i szanowanie swojego czasu / Brak szacunku dla siebie i swojego czasu

2. Swobodne dawanie i przyjmowanie / Zamknięcie się na dawanie i przyjmowanie

3. Słuchanie swojego serca / Zamykanie się na głos swego serca

4. Spodziewanie się najlepszego / Obawa przed najgorszym

5. Dobre chęci i serdeczność / Brak dobrych chęci

6. Dbałość i zaangażowanie / Niedbałość

7. Pragnienie, aby wszyscy odnosili sukcesy, współpraca / Konkurowanie

8. Służenie innym / Koncentrowanie się na tym, co można uzyskać od innych

9. Znajdowanie argumentów potwierdzających możliwości odniesienia sukcesu / Znajdowanie powodów uniemożliwiających sukces

10. Niezależność w podejmowaniu decyzji / Odstępowanie od własnych ideałów i wartości

11. Bycie świadomym/ą i uważnym/ą / Działanie automatyczne

12. Radość z sukcesów odnoszonych przez innych / Zazdrość. Obawa przed tym, że inni odniosą sukces

13. Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom / Szukanie bezpieczeństwa i wygody zamiast rozwoju

14. Łatwość rozstawania się z rzeczami / Przywiązanie do rzeczy

15. Wiara, że nigdy nie jest za późno, aby zrealizować swoje marzenia / Rezygnacja, przekonanie, że jest za późno na realizację marzeń

16. Danie sobie przyzwolenia, by być tym i robić to, czego się pragnie / Czekanie na przyzwolenie innych

17. Świadomość znaczenia własnego rozwoju / Brak wiary w swoje przeznaczenie

18. Utrzymywanie się z tego, co lubisz robić / Praca tylko dla pieniędzy

19. Wolność od przywiązania, zawierzenie / Odczuwanie potrzeby posiadania lub przekonanie, że musisz coś mieć

20. Dawanie, aby wesprzeć rozwój innych / Dawanie w celu zaspokojenia czyichś oczekiwań

21. Zajmowanie się realizacją swoich celów w pierwszej kolejności / Odkładanie realizacji swoich celów na później

22. Uznanie siebie za źródło własnej obfitości / Postrzeganie innych jako źródło własnej obfitości

23. Wiara w ogólną obfitość / Wiara w ogólny niedostatek

24. Zaufanie do siebie, pewność siebie, akceptacja siebie / Zmartwienia, obawy, wątpliwości, obwinianie siebie

25. Konkretny cel i zdecydowanie / Niejasne lub nieokreślone cele

26. Kierowanie się radością / Zmuszanie siebie, mówienie sobie: „powinienem/powinnam”

27. Otaczanie się przedmiotami, które są wyrazem dobrego samopoczucia / Zatrzymywanie przedmiotów, które nie służą pozytywnemu wyrażaniu siebie

28. Odczuwanie wdzięczności / Przeświadczenie, że świat jest Ci coś winien

29. Wiara we własne zdolności tworzenia obfitości / Obawa o swoje finanse

30. Słuchanie wewnętrznego przewodnictwa / Ignorowanie wewnętrznego przewodnictwa

31. Szukanie rozwiązań, które zadowolą wszystkich / Obojętność wobec innych

32. Słuchanie siebie / Brak wiary w swoją wewnętrzną mądrość

33. Mierzenie obfitości osobistym szczęściem i poziomem wykorzystania swoich zdolności / Mierzenie obfitości tylko ilością posiadanych pieniędzy

34. Czerpanie radości zarówno z osiągniętego sukcesu, jak i z procesu dochodzenia do celu / Podejmowanie działań tylko po to, by osiągnąć cel

35. Dokładne ustalanie warunków porozumienia / Nie wypowiedziane oczekiwania lub niejasność ustaleń

36. Pamiętanie o pracy, jaką wykonałeś/aś / Koncentrowanie się na tym, ile jeszcze jest do zrobienia

37. Mówienie o obfitości / Opowiadanie o problemach i brakach

38. Pamiętanie sukcesów / Pamiętanie niepowodzeń

39. Myślenie w sposób nieograniczony / Myślenie w sposób zawężony

40. Koncentrowanie się na tworzeniu pieniędzy / Koncentrowanie się na braku pieniędzy

41. Myślenie o tym, czego chcesz i co lubisz / Koncentrowanie się na tym, czego chcesz uniknąć

42. Pozwolenie sobie na to, czego pragniesz / Przekonanie, że nie zasługujesz na to, czego pragniesz

Fragment pochodzi w książki „Tworzenie pieniędzy. Klucze do obfitości”, autorstwa Sanaya Roman i Duane Packer.

Pin It on Pinterest