Świadomie tu i teraz staję z sobą w Prawdzie i Miłości, dlatego:

 • Odmawiam sobie życia oczekiwaniami innych wobec mnie i spełniania ich zachcianek.
 • Odmawiam sobie podejmowania decyzji, które są wbrew mojej woli i powodują u mnie negatywne emocje i złe samopoczucie.
 • Odmawiam sobie tkwienia w poczuciu winy za swoje i cudze błędy i decyzje.
 • Odmawiam sobie wchodzenia w projekty, których nie czuję, nie jestem pewna i za które nie chcę brać pełnej odpowiedzialności.
 • Odmawiam sobie wchodzenia i utrzymywania relacji, które mi nie służą i wywołują u mnie negatywne emocje i złe samopoczucie.
 • Odmawiam sobie bycia całkowicie zależną od kogokolwiek i utwierdzania go w przekonaniu, że jestem zbyt słaba, aby móc samodzielnie stanowić o sobie samej.
 • Odmawiam sobie pogłębiania moich traum, negatywnych wzorców i schematów dotyczących różnych aspektów mojego życia i sposobu jego doświadczania i kreowania.
 • Odmawiam sobie życia w ciągłym trybie walki i odpuszczam sobie i innym .
 • Odmawiam sobie życia w kłamstwie i ułudzie, które wywołują u mnie negatywne w skutkach sytuacje i samopoczucie.
 • Odmawiam sobie życia z poziomu ofiary i tym samym uwalniam siebie od wszelkiego nacisku i przymusu ze strony ludzi, którzy mnie otaczają.
 • Odmawiam sobie udawania i zakładania masek adekwatnych do sytuacji, w których przyjdzie mi się znaleźć.
 • Odmawiam sobie realizowania planów i celów, które nie sprzyjają mojemu rozwojowi, dobremu samopoczuciu i zdrowiu.
 • Odmawiam sobie prawa do wyrządzania sobie i innym krzywdy w sposób świadomy i nieświadomy.
 • Odmawiam sobie prawa do bycia tym, kim nie chcę być.
  Cokolwiek służy mojemu rozwojowi i jest dla mnie dobre i właściwe niechaj znajduje do mnie drogę.   Cokolwiek mi potrzeba do jeszcze głębszego poznania siebie i kontaktu z moją świadomą istotą niech znajdzie do mnie drogę.   Otwieram się na pozytywne i pełne radości zmiany w moim życiu, bez względu na okoliczności, czas, miejsce i sytuacje jakie to przyniesie.   Otwieram się na boską energię Miłości, która poprzez swoje wysokie wibracje uzdrowi to co ma być uzdrowione z pełnymi tego konsekwencjami – ponieważ mam w sobie całkowity spokój i zaufanie do życia.     Już teraz dziękuję w Sercu za ten dar i z wdzięcznością oddaje sobie prawo do życia w pełni szczęścia i spełnienia na wszystkich poziomach mojej egzystencji i na wszystkich jego płaszczyznach. Dokonało się.    Możesz dodać swoje własne intencje, aby wzmocnić ich energię i uzyskać określone rezultaty.    Tulę do Serca.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This