Można wyróżnić trzy etapy w rozwoju życia duchowego – stwierdził Mistrz. 

– Etap cielesny, duchowy i boski.

– Na czym polega etap cielesny? – pytali poruszeni uczniowie.

– Na tym etapie widzi się drzewa jako drzewa i góry jako góry.

– A etap duchowy?

– Na tym etapie człowiek widzi rzeczy głębiej, a więc drzewa nie są już drzewami, a góry nie są już górami.

– A etap boski?

– Ach, to już Oświecenie – powiedział Mistrz ironicznie uśmiechając się.

– Na tym etapie drzewa znowu stają się drzewami, a góry górami.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This