Możemy nauczyć się jeszcze jednego prawa świadomości: Miłość leczy strach. To prawo jest również podstawą leczenia stosowanego w Attitudinal Healing Center w Nowym Jorku, którego byłem współzałożycielem i konsultantem medycznym. Zmiana postaw pacjentów opierała się tam na grupowych interakcjach z ludźmi dotkniętych śmiertelnymi i wyniszczającymi chorobami, a cały proces leczenia polegał na uwalnianiu strachu i zastępowaniu go miłością.   Ten sam mechanizm, można zaobserwować w obecności wielkich świętych i oświeconych uzdrowicieli, kiedy dzięki emanującej z nich silnej wibracji miłości sama ich obecność ma moc uzdrawiania. Ta moc, podstawa uzdrawiania duchowego, przekazywana jest także poprzez myśli pełne miłości. W historii są całe zastępy ludzi słynnych z uzdrawiania tłumów właśnie taką miłością. Sięgając do historii współczesnej, jako przykład można podać św. Matkę Teresę, której przypisuje się uzdrowienie ogromnej liczby ludzi właśnie za pomocą bezwarunkowej miłości i oświeconej obecności.   Osoby niezaznajomione z prawami świadomości uważają tego rodzaju zdarzenia za cuda. Jednak dla tych, którzy rozumieją prawa świadomości, takie zjawiska są całkowicie naturalne i oczekiwane. Wysokie poziomy świadomości same w sobie uzdrawiają, przemieniają i oświecają innych.   Mechanizm poddania jest cenny właśnie dlatego, że porzucamy to, co ogranicza miłość, dzięki czemu stopniowo wzrasta nasza zdolność kochania, a energia miłości może uzdrowić zarówno nas samych, jak i innych. Jedyna niedogodność tego typu uzdrowień polega na tym, że często utrzymują się tylko podczas obecności osoby zdolnej do emanowania energią miłości z wysokich poziomów świadomości, a choroba wraca, kiedy chory przestaje przebywać w obecności takiej osoby, do czasu, aż sam nauczy się podnosić własną świadomość.   – David R. Hawkins

Pin It on Pinterest

Shares
Share This