Prosiłem Boga, by odebrał mi moją pychę,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział mi, że to nie On ma mi ją zabrać,
ale ja mam ją odrzucić.

Prosiłem Boga, by uzdrowił moje niepełnosprawne dziecko,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Odpowiedział, że dusza dziecka jest zdrowa,
a jego ciało tymczasowe.

Prosiłem Boga, by obdarzył mnie cierpliwością,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że cierpliwość jest ubocznym rezultatem wielkich trudności i nie można jej otrzymać, ale można na nią zasłużyć.

Prosiłem Boga, by dał mi szczęście,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że On daje błogosławieństwo,
a szczęście jest w moim umyśle i w moich rękach.

Prosiłem Boga, by oszczędził mi cierpienia,
a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że „cierpienie odrywa cię od światowych trosk i przybliża do Jedni”.

Prosiłem Boga, by sprawił, żeby mój duch wzrastał, a Bóg powiedział: „Nie”.
Powiedział, że sam muszę wzrastać, a On będzie mnie korygował.

Prosiłem Boga, by pomógł mi kochać siebie tak, jak On kocha mnie i Bóg powiedział:
„Ach, nareszcie zaczynasz rozumieć!”
Prosiłem o siłę
i Bóg dał mi trudności, by uczynić mnie silnym.
Prosiłem o mądrość
i Bóg dał mi problemy do rozwiązania.
Prosiłem o odwagę
i Bóg dał mi niebezpieczeństwa do pokonania.
Prosiłem o miłość
i Bóg dał mi nieszczęśliwych ludzi, bym im pomagał.
Prosiłem o przysługę,
a On dał mi sposobność.

Nie otrzymałem nic, czego pragnąłem.
Dostałem wszystko, czego potrzebowałem.
Moja modlitwa została wysłuchana…

Oczywiście możesz zastąpić słowo „Bóg” słowem Źródło lub innym – tak, aby było zgodne z tobą.

 

Autor nieznany

Pin It on Pinterest

Shares
Share This